Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla studentów II roku studiów I stopnia

Obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci wszystkich wydziałów zgodnie z planem studiów.

 1. Na wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego obowiązują zapisy przez Internet w systemie www.fakultety.ukw.edu.pl.
 2. Każdy student rejestruje się na wf wybierając dyscyplinę, godzinę, dzień tygodnia, miejsce odbywania zajęć i prowadzącego, dostosowując do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 3. Aby móc uczestniczyć w rejestracji, każdy student otrzymuje odpowiednią ilość żetonów - odpowiadającą ilości godzin potrzebnych do zaliczenia przedmiotu.
 4. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego odbywa się wg harmonogramu.
 5. Zarejestrowanie się na zajęcia w-f skutkuje obowiązkiem uczestniczenia w tych zajęciach. Nie zarejestrowanie się skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu i konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu Studiów.

Zajęcia z wychowania fizycznego nie podlegają zwolnieniom.

Szczegółowe zasady rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego

 1. Rejestracja odbywa się wg kolejności zgłoszeń.
 2. Liczba przyznanych żetonów wf-owych odpowiada liczbie godzin obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego określonych w planach studiów. (30 żetonów = 30 godzin zajęć).
 3. Jeśli student z uzasadnionych przyczyn musi zmienić grupę, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z niej i dokonania ponownej rejestracji do nowo wybranej grupy.
 4. Przyznany na dany semestr żeton, który został niewykorzystany traci ważność!
 5. Studenci, którzy nie zarejestrowali się lub zapisali się i nie uczestniczyli w zajęciach z wychowania fizycznego nie uzyskując zaliczenia semestru. Powtarzanie przedmiotu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Studiów.
 6. Zajęcia odbywają się w trybie semestralnym i rozliczane są zgodnie z regulaminem studiów.
 7. System w żaden sposób nie rezerwuje miejsc w grupach semestru letniego tym studentom, którzy uczestniczyli w tych grupach w semestrze zimowym.
 8. Studenci, którzy ze względów zdrowotnych ubiegają się o zwolnienie z zajęć rejestrują się przez Internet i wybierają zajęcia – REHABILITACJA.
 9. Pierwsze zajęcia z wf rozpoczynają się zgodnie z organizacją danego roku akademickiego.

Wychowanie fizyczne dla osób niepełnosprawnych - kontakt z Biurem ds. osób niepełnosprawnych UKW, ul. Chodkiewicza 30 blok E, pokój 013, tel. 52 346 11 75.