Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Pracownicy dydaktyczni Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  • mgr Aurelia Jakubowska
  • mgr Sylwia Konecka
  • mgr Krzysztof Kościański
  • mgr Łukasz Myszkowski
  • dr inż. Ryszard Pujszo
  • mgr Jarosław Surwiło-Bohdanowicz
  • mgr Lech Olszewski
  • mgr Dariusz Orzłowski
  • dr Andrzej Ziółkowski
  • dr Robert Stępniak