Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zaliczenie - mgr Jarosław Surwiło-Bohdanowicz

Drodzy Studenci,

mimo trudnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, życie musi toczyć się dalej. W związku z decyzja JM Rektora, iż do 16-go czerwca zajęcia mogą odbywać się tylko zdalnie, Rada Studium ustaliła nowe warunki związane z otrzymaniem zaliczenia naszego przedmiotu. Wychodząc z założenia, że ostatnie tygodnie wiązały się z wielogodzinną pracą przy komputerach, postanowiliśmy zmobilizować Was wszystkich do aktywności fizycznej. Podstawą do otrzymania zaliczenia będzie udokumentowanie swojej aktywności w okresie od 15.05 do 16-06. br. Co najmniej 2 razy w tygodniu, nie krócej każdorazowo niż 45 minut, najlepiej w postaci biegania, jazdy na rowerze, nordic walkingu, jazdy na rolkach lub marszu. Zalecamy, by monitorować swoją aktywność za pomocą aplikacji Endomondo. Uruchamiamy ją przed treningiem i na koniec robimy screen z ekranu. Wszystkie screeny przerzucamy na swoją skrzynkę mailową, by na koniec przesłać je do prowadzącego grupę, do której jesteście zapisani. W przypadku, gdy ktoś z jakichś względów nie może tego robić, proszę kontaktować się bezpośrednio ze swoimi prowadzącymi. Zaliczenia będą wpisywane po 16.06.20 r.

Ze sportowym pozdrowieniem,
mgr Jarosław Surwiło-Bohdanowicz
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu