Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Dyżury pracowników Studium

Dyżury pracowników administracji Studium:

  • Justyna Kielińska pełni dyżur 07.05.br., 14.05. br.

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: justyna.kielinska@ukw.edu.pl, swf@ukw.edu.pl.