Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Dyżury pracowników w czasie zamknięcia budynków UKW

Dyżury pracowników administracji Studium:

  • Justyna Kielińska pełni dyżur 16, 18.03.br.,
  • Magdalena Lewandowska 17, 25.03.br.

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: justyna.kielinska@ukw.edu.pl, swf@ukw.edu.pl, magdalena.lewandowska@ukw.edu.pl, kuazs@ukw.edu.pl.