Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Dyżury pracowników w czasie sesji egzaminacyjnej

Publikujemy harmogram dyżurów pracowników Studium w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej 2019/2020.