Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

II Międzyuczelniane Sympozjum Naukowe

II Międzyuczelniane Sympozjum Naukowe

23 stycznia 2020 roku w gościnnych progach Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu odbyło się spotkanie studentów -  młodych naukowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkoły Gospodarki zajmujących sie problematyką sportów walki.

Sympozjum moderowane było przez Komitet Naukowy: dr Magdalena Zając (Wydział Pedagogiki), dr Robert Stępniak (Instytut Kultury Fizycznej) i dr inż. Ryszard Pujszo (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu).

Studenci zaprezentowali cztery wystąpienia (recenzja dr B. Stankiewicz):

  •  "Wojownicy Bydgoskich Uczelni" - referat o powstałej monografii zawierającej biogramy wybitnych bydgoskich walczących studentów - Filip Śmigielski, UKW;
  • "Co ma wspólnego agresja z odpornością psychiczną" na przykładzie zawodników Judo"  - referat: Natalia Jasińska, Joanna Duda,  UKW;
  • "Czy odporność psychiczna potrzebna jest w sportach walki?" referat: Małgorzata Pujszo, Paulina Wyżlic, WSG;
  • "Podejmowane przez młodzież strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych na podstawie badań młodych adeptów judo" referat: Agnieszka Gospodarczyk oraz Agata Dec, UKW.

Sala konferencyjna wypełniona była do ostatniego miejsca. Organizatorzy już teraz serdecznie zapraszają na Galę Sportów Walki, która odbędzie się 28 maja w Hali Sportów Walki UKW.