Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Mistrzostwa UKW w futsalu - zgłoszenia

Zgłoszenia zespołów (co najmniej pięciu studentów) z poszczególnych kierunków studiów przyjmuje dr Andrzej Ziółkowski – e-mail: ziolkowski@ukw.edu.pl lub na zajęciach piłki nożnej.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 marca br.